architectenburo wirixDuurzaam is in de eerste plaats datgene wat de moeite waard is om in stand te houden.


Simpelweg een goed ontwerp en verstandige keuzes voor materialen en installaties zodat je minimaal op de komende 20 jaar anticipeert.


Het geld zal minder waard worden terwijl de energieprijzen onafgebroken zullen gaan stijgen : een afname van de hypotheeklasten en een toename van de energielasten.


Duurzaam voor jezelf betekent een goed en aangenaam ontwerp dat verandering in gebruik over de jaren aankan, lage energie-en onderhoudskosten.

Duurzaam voor de wereld betekent alle materiaal en installatie keuzes toetsen aan grondstoffensoort en verbruik en herbruikbaarheid.


home        buro           projecten           contact

bezield      duurzaam      energieneutraal        eenvoud      gezond