Architectenburo Wirix kan het hele traject van interieur tot exterieur, verbouw en nieuwbouw verzorgen.

Na een vooronderzoek en inventarisatie van de bestaande situatie volgt de schetsontwerpfase.

Met inachtneming van uw budget en wensen worden voorstellen gemaakt en evt. ook energieramingen.

Het gebruik van moderne 3D-CAD programma`s vergroot uw inzicht, u kunt in perspectief tekeningen meekijken, en dankzij het CAD programma kunnen ook van complexe ontwerpen nauwkeurige tekeningen worden gemaakt.

Het verzorgen van de bouwaanvraag, aanbesteden,

begeleiden van de bouw en opleveren behoort tot de werkzaamheden.

home       buro         projecten               contact

architectenburo wirix

schetsontwerp met massastudie

energiebalans met CO2 footprint; kosten-baten vergelijking van verschillende ontwerp-en installatie keuzes

3D tekenwerk geeft ruimtelijk inzicht